Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 194


ŚRODA


Tobiasz:                                                                                Tb 3
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, a wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością.

Paweł:                                                                                   2 Tm 1
Znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Ewangelia:                                                                            Mk 12
"Gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie".

Rozważanie:
W najgłębszych pokładach naszej duszy tkwi przeświadczenie, że jesteśmy wieczni. Tylko to przekonanie rozciąga się w nas na całość naszego bytowania. Również na nasze ciało. Stąd niedowierzająco patrzymy się na nasze starzenie: pogrążanie się naszego ciała w śmierć - niezależnie od tego czy jesteśmy dzieckiem, młodym człowiekiem, dojrzałym człowiekiem czy człowiekiem trzeciego wieku.
strona: ...[192]  [193]  [194]  [195]  [196]  ...