Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 196

 

PIĄTEK


Tobiasz:                                                                                Tb 11
I rzekł Tobiasz: "Błogosławię Cię, Panie, Boże Izraela, Ty bowiem mnie ukarałeś i Ty mnie uleczyłeś".

Paweł:                                                                                   2 Tm 2
Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Ewangelia:                                                                            Mk 12
"Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje".

Rozważanie:
Geniusz Jezusa - jeśli wolno tak się wyrazić - polegał na tym, że On ujął swoimi słowami to, co w Piśmie Świętym było istotne. Powiedział swoimi słowami istotę tego, co jest zawarte w Pięcioksięgu, w Księgach Historycznych i Mądrościowych, w Psalmach, u Proroków. I to wywoływało rozmaite reakcje u słuchaczy: u jednych - zdumienie, zaskoczenie, podziw, uwielbienie, u drugich - strach, oburzenie, protest, gniew, wściekłość.


strona: ...[194]  [195]  [196]  [197]  [198]  ...