Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 201

 

ŚRODA


Paweł:                                                                                      2 Kor 3
On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 18
Jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełniać".

Rozważanie:
"Nie zabijaj".
To znaczy: daj żyć. Pozwól żyć. Sobie, drugim. Do tego głównego wezwania należą kolejne przykazania: Nie cudzołóż - czyli bądź wiernym. Nie kradnij - czyli dawaj drugiemu to, czego potrzebuje. Nie mów fałszywego świadectwa - mów prawdę. Nie pożądaj - nie bądź zazdrosny, ale ciesz się z powodzenia bliźniego.
A więc "nie zabijaj", to znaczy: pomóż drugiemu żyć i pomóż sobie żyć.


 

strona: ...[199]  [200]  [201]  [202]  [203]  ...