Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 204SOBOTA


Paweł:                                                                                      2 Kor 5
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 19
Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł z Tobą.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".

Rozważanie:
Trzeba rozmawiać. W domu, w pracy. Nie z pozycji siły, nie z pozycji władzy, ale po prostu - jak człowiek z człowiekiem.


 

strona: ...[202]  [203]  [204]  [205]  [206]  ...