Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 223
CZWARTEK


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 22
Anioł Pański zawołał do niego: "Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego".

Amos:                                                                                   Am 7
Pan rzekł do mnie: "Idź, prorokuj do narodu mego".

Ewangelia:                                                                           Mt 9
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy". Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: "On bluźni".

Rozważanie:
Nie zrozumieli słów Jezusa. I my też wciąż czegoś nie rozumiemy z nauk Jezusa. Wciąż do nas mówi. A my często nie jesteśmy lepsi od faryzeuszów.

 
 

strona: ...[221]  [222]  [223]  [224]  [225]  ...