Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 229ŚRODA


Księga Rodzaju:                                                              Rdz 41
Zostaniecie przy życiu, bo ja czczę Boga.

Ozeasz:                                                                           Oz 10
Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość.

Ewangelia:                                                                      Mt 10
"Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie".

Rozważanie:
Mówi się dużo na temat chrześcijańskich partii politycznych, chrześcijańskich rządów. A my nie chcemy nikogo pytać, czy są ochrzczeni, czy chodzą na Msze w niedziele i święta. My chcemy ich rozpoznawać, tak jak Jezus nas nauczył: "Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim".


 

strona: ...[227]  [228]  [229]  [230]  [231]  ...