Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 233
15. NIEDZIELA ZWYKŁA


Amos:                                                                                 Am 7 
Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków.

Paweł:                                                                                Ef 1
Wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Ewangelia:                                                                         Mk 6
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać.

Rozważanie:
Spożywać Jego Ciało, pić Jego Krew - to w tamtych czasach znaczyło przyjąć Jego naukę i Jego życie - przyjmować Jego nauczanie, za które gotów był ponieść śmierć. A uczył, że Bóg kocha nie tylko Żydów, ale każdego człowieka, wobec tego każdy z nas powinien kochać tak jak On, wszystkich. I niektórzy powiedzieli: "Trudna jest ta mowa i któż jej słuchać może". I odeszli. Bo faktycznie taka miłość jest trudna.

Poezja:
Ty który śmieszne kawki
nauczyłeś latać 
                                   
A. Ziemianin, Modlitwa mojego wieku


 

strona: ...[231]  [232]  [233]  [234]  [235]  ...