Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 245
PIĄTEK


Księga Wyjścia:                                                                     Wj 19
Ja jestem Pan, Twój Bóg. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.

Jeremiasz:                                                                              Jr 3
Wróćcie, bo jestem Panem waszym i przyjmę was.

Ewangelia:                                                                              Mt 13
"Posiane na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny".

Rozważanie:
Boimy się spojrzeć Ci w oczy.
Boimy się nawet pomyśleć o Tobie.
Boimy się Ciebie, wszechmocny, wszechpotężny nasz Stworzycielu - miłości nasza.


 

strona: ...[243]  [244]  [245]  [246]  [247]  ...