Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 250ŚRODA


Księga Wyjścia:                                                                  Wj 34
A on dawał im polecenia powierzone mu przez Pana.

Jeremiasz:                                                                           Jr 15
Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znowu stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami.

Ewangelia:                                                                           Mt 13
"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli".

Rozważanie:
W naszym narodzie słowo "nauczyciel" nie ma najlepszej rekomendacji. Funkcjonuje opinia: "Gdy się taki już nigdzie nie dostanie, gdy nie umie co innego robić w życiu, to idzie do szkoły uczyć".

Poezja:
Jestem jak chwila
która ci oczy otwiera ze zdumienia 
                                             
 B. Ostromęcki, ***


 

strona: ...[248]  [249]  [250]  [251]  [252]  ...