Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 260SOBOTA


Księga Powtórzonego Prawa:                                             Pwt 6
Pan, nasz Bóg - Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Pana Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich.

Habakuk:                                                                               Ha 1
Przecież nie pomrzemy!

Ewangelia:                                                                            Mt 17
"Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: >Przesuń się stąd tam!<, a przesunie się".

Rozważanie:
Młodzi ludzie inaczej rozmawiają. Na inne tematy. Ich co innego interesuje, zajmuje, przejmuje. Co innego chcą realizować w swoim życiu.


 

strona: ...[258]  [259]  [260]  [261]  [262]  ...