Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 270
WTOREK


Księga Sędziów:                                                                     Sdz 6
Pokój z tobą! Nie bój się niczego. Nie umrzesz!

Ezechiel:                                                                                 Ez 28
Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy. A przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem. I rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu.

Ewangelia:                                                                              Mt 19
"Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego".

Rozważanie:
Dziecko zmusza rodziców, żeby mu przełożyć prawdy religijne z języka dorosłych na język dziecka. I trzeba podjąć ten trud, nie bać się tłumaczyć, gdy dziecko zaczyna pytać: "A jak babcia umarła, to co się z nią stało?", "A gdzie jest niebo?", "Kto to jest Pan Bóg?", "Co to jest życie wieczne?" Wtedy często czujemy, że nasza wiedza katechizmowa się skończyła i trzeba iść na własną rękę w głąb zagadnienia. I swoimi słowami zacząć wyjaśniać. Skala trudności - niebywała. Te pytania są niezmiernie odkrywcze dla dziecka, które słucha, ale i dla rodziców, którzy usiłują zbudować odpowiedź. I dlatego wychowywanie jest takie twórcze dla obu stron.

 
 

strona: ...[268]  [269]  [270]  [271]  [272]  ...