Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 291WTOREK


Paweł:                                                                                   Kol 2
Tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i nad Nim dalej się budujcie.

Paweł:                                                                                   1 Kor 6
Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ewangelia:                                                                             Łk 6
Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu, przyszli oni, aby Go słuchać.

Rozważanie:
Kościół to społeczność ludzi, którzy kochają. A więc granica biegnie ponad chrztem, ponad oficjalną przynależnością do Kościoła. Bo Kościół to wszyscy, którzy wierzą w Boga. To znaczy - wszyscy zjednoczeni z Bogiem. - Miłością, mądrością, wolnością.

Poezja:
Ty wiesz -
miecz Damoklesa wisi,
nie wiem, kiedy spadnie -
moja ostatnia łza,
ostatnia tęsknota,
ostatnie słowo,
które tylko Tobie pragnę powierzyć. 
                               
A. M. Korzeniewska, Ostatnia myśl


 

strona: ...[289]  [290]  [291]  [292]  [293]  ...