Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 296
24. NIEDZIELA ZWYKŁA


Izajasz:                                                                               Iz 50
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Jakub:                                                                                 Jk 2
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?

Ewangelia:                                                                          Mk 8
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje".

Rozważanie:
Religia chrześcijańska nie jest ideologią. Nie jest teoretyczną konstrukcją, wymyśloną nie wiadomo skąd i po co. Religia chrześcijańska ma na celu pełny rozwój naszego człowieczeństwa. I tylko tyle. Jej źródło tkwi we wnętrzu naszym, w naszej istocie. Sposobem na zrealizowanie tego postulatu jest miłość. Bo tylko tak możesz dorastać do pełni człowieczeństwa.

Poezja:
- lecz ponad wszystko
w wielkim miłowaniu
korzę się Tobie Chryste frasobliwy
strzegący polskich dróg i miedz -
                           E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko

 

strona: ...[294]  [295]  [296]  [297]  [298]  ...