Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 302SOBOTA


Paweł:                                                                                       1 Tm 6
Najmilszy, nakazuję, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu.

Paweł:                                                                                       1 Kor 15
Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne; sieje się słabe, powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe.

Ewangelia:                                                                                 Łk 8
"Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je".

Rozważanie:
Żeby doszło do decyzji życia w miłości, musi zaistnieć - jak w każdym dobrym działaniu człowieczym - dotknięcie Boga. To Bóg dotyka człowieka, żeby się zdecydował na takie życie i żeby przyszedł prosić Kościół, aby udzielił mu sakramentu chrztu.
Ale ostatnie słowo należy do człowieka. Bo Bóg nikogo nie zmusza. Bóg proponuje.


 

strona: ...[300]  [301]  [302]  [303]