Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ - ROK LIT. C
strona 3

 

1. NIEDZIELA ADWENTU


Jeremiasz:                                                                          Jr 33

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

Psalm:                                                                                 Ps 25
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Paweł:                                                                                1 Tes 3
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości na przyjście Pana naszego Jezusa.

Ewangelia:                                                                          Łk 21
"Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. Czuwajcie więc i módlcie się, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym".

Rozważanie:
Maryja już w dziewiątym miesiącu. Trzej Królowie wypatrują gwiazd na niebie. Pasterze pasą pod Betlejem owce na łące. Chłopiec zamordował chłopca i ciało wrzucił do kubła ze śmieciami.

Poezja:
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 
                                                                 J. Kochanowski, Pieśń

 

strona: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ...