Biblioteka
CZAS GWIAZDY - THE TIME OF THE STAR
strona 26

26.

Przyniósł ci
radość wielką?
Tobie osobiście?
Dzisiaj,
wczoraj?
Jutro? Czy

już nie jesteś
smutny,
przygnębiony,
zmartwiony? Wciąż
zatroskany, wciąż
niespokojny, wciąż
bojący się jutra?

 * * *

Did he bring you
the great joy?
Today,
yesterday?
Tomorrow? Are you

no longer sad, gloomy,
depressed and morose? All the time
restless, always so anxious
and filled with fear of tomorrow?

 

strona: ...[24]  [25]  [26]  [27]  [28]  ...