Biblioteka
CZAS GWIAZDY - THE TIME OF THE STAR
strona 27

27.

Radujesz się? Ty, który jesteś
dzieckiem, ty który jesteś
w trzecim wieku, ty który jesteś
zamożny, ty który
nie masz wygodnego
mieszkania - radujesz się?

Swoim życiem?
Życiem, które
ci dał Bóg? Takim,
jakie ono
jest?

***

Are your rejoicing? You,
A child, you,
in the third age, you
a rich man, and you,
without a comfortable
flat – are you rejoicing?

With your life?
With the life, that
God has given you?
The life
You have.

 

 

strona: ...[25]  [26]  [27]  [28]  [29]  ...