Biblioteka
CZAS GWIAZDY - THE TIME OF THE STAR
strona 36

36.

Bóg
dał
nam
Jezusa,
aby
nas
zbawić
od
zła
i
od
głupoty, które
wokół
nas i które
w nas.

 * * *

God
gave
us
Jesus,
to save
us
from
evil
and
stupidity
that surround us
and
from
evil
and
stupidity
that are within us.

 

strona: ...[34]  [35]  [36]  [37]  [38]  ...