Biblioteka
CZAS GWIAZDY - THE TIME OF THE STAR
strona 38

38.

Herod miał szansę.
Bóg wyszedł mu naprzeciw.
Przysłał mu Trzech Mędrców.
Miał szansę dołączyć do nich.
Byłby czwartym mędrcem.

 * * *

Herod had a chance.
God went out to meet him half way.
God sent him the Three Wise Men.
He had a chance to join them.
He would have been the Fourth.

 

strona: ...[36]  [37]  [38]  [39]  [40]  ...