Biblioteka
BAZIE - CATKINS
strona 1

BAZIE
strona 1

       
Tak
przy stole wielkanocnym
między
szynką a kiełbasą chrzanem
dołożonym na talerz przy
pokrajanych jajkach
posypanych pieprzem
tak w rozmowie pomiędzy
polityką a tym
co się dzieje u sąsiadów przebija się z trudem
palemka stojąca
z boku
gorzko pachną

bazie plączą się
wątki naszego
myślenia
odczuwania
przyjmowania
dzwonią za horyzontem
dzwony rezurekcyjne
skandują dzieci
Święty Święty Święty
dolatuje zapach kadzidła wciąż
dzwonki jakimi tłuką
ministranci i
baranek z chorągiewką czerwoną

Gdzie ja jestem?

CATKINS

Page 1

 

 

And so at the Easter table between the ham and sausage horseradish

added on the plate next to

the egg wedges

sprinkled with pepper

and so in the conversation between

politics and what’s

happening with the neighbors a palm

standing aside

emerges with difficulty

bitter scent of

catkins

threads of our

thoughts

feelings

perceptions

mingle

resurrection bells

ring beyond the horizon

children chant

Holy  Holy  Holy

scent of incense still drifting

bells pounded on by

altar boys and

little lamb with a red banner

 

Where am I?

strona: [1]  [2]  [3]  ...