Biblioteka
BAZIE - CATKINS
strona 2

BAZIE
strona 2


Nasza tęsknota za pierwotną
czystością, niewinnością. Za utraconym
światem dzieciństwa. Za pierwotną
wrażliwością, prostotą. Kiedy potrafiliśmy
cieszyć się,
kochać, śmiać jak
dawniej. Pragnienie żeby ktoś
okrył nas białą szatą jak śnieg
ziemię. Żeby ktoś
obsypał nas puchem kwiatów jak
wiosna jabłonie.

Ale to niemożliwe. Za dużo zjedliśmy
owoców zakazanych. Za dużo zdobyliśmy
wiadomości z drzewa dobrego
i złego. Nie da się
zawrócić rzeki do źródła. Jedyną
drogą człowieczą jest
świętość. To już nie
naiwność. To już nie
dzieciństwo. To świadomy
wybór drogi.

I obsypiesz się pianą kwiatów.
I wybielejesz nad śnieg.

 

CATKINS

Page 2

 

 

Our .longing for the primary

purity, innocence.  For the lost

world of childhood.  For the primary

sensitivity, simplicity.  When we could

be happy, could love, laugh like

before.  Longing to have someone

cover us with a white robe just as snow

covers the earth.  To have someone

cover us with down of flowers just like

spring covers apple trees.

 

But it is impossible.  We have eaten too many

forbidden fruits.  We have obtained too much

knowledge from the tree of good

and bad.  You cannot

turn the river around toward its spring.  The only

human path is

holiness.  This is not

naivety any more.  This is not

childhood any more.  This is conscious

choice of the path.

 

And you will be covered with the froth of flowers.

And you will become whiter than snow.

strona: [1]  [2]  [3]  [4]  ...