18 grudnia 2005
IV NIEDZIELA ADWENTU

"Porodzisz Syna"

     Coraz stajemy przed tajemnicami naszej wiary. Świadomi tego, że nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć ani zrozumieć. Usiłujemy przynajmniej wysupłać z siebie jakieś słowa, jakieś zdania. Przylepiamy je do tych tajemnic, wiedząc, że są niezdolne, by wyrazić to, co dzieje się albo co się stało, tak w historii ludzkości jak w historii naszego życia. A w końcu nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co mówimy, tego jak nazywamy.
     Bo co to znaczy: Syn Boży - czyż my nie jesteśmy synami Bożymi? Bo co to znaczy: Słowo Boże - a czy i my nie jesteśmy słowem Bożym? Bo co to znaczy: Bóg jest Ojcem Jezusa - a czy my nie nazywamy Boga Ojcem naszym? Bo co to znaczy: począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi?
     Ale jedno wiemy do głębi: że Bóg nas kocha.

KS. M.M.