14 maja 2006
5. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM