25 czerwca 2006
12. NIEDZIELA ZWYKŁA

"Ucisz się"

     A gdy masz już wszystkiego do¶ć - korupcji, złodziejstwa, oszustw, kłamstw, pomówień, s±dów, komisji - a gdy już masz wszystkiego powyżej uszu - to uciekaj. Żeby¶ się nie rozleciał.
     Uciekaj tam, gdzie woda czysta i trawa zielona. I słuchaj ciszy. I ptaków ¶piewaj±cych, szumu wiatru w lesie. Patrz na niebo, po którym sun± białe cumulusy. I odpocznij. Uspokój się.
     Nie bierz ze sob± telewizora ani żadnego radia. Żeby¶ nie zmarnował tego czasu. Nie kupuj gazet ani tygodników. Żeby ustał w tobie zgiełk, szarpanina.
     Unikaj ludzi, żeby¶ nie dał się zagadać przyjaciołom, znajomym, gospodarzom, s±siadom zajadłymi dyskusjami na tematy gospodarcze, kulturalne i niekulturalne, polityczne i niepolityczne, na jakiekolwiek tematy.

* * *

     Wszyscy jeste¶my zmęczeni. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku. Nie wszyscy potrafimy odpoczywać. S± tacy, którzy s± wyczerpani, wymęczeni, udręczeni. Którzy już nie panuj± nad sob±. Którzy sobie już nie daj± rady ze sob± ani z ludĽmi, ani ze sprawami, jakie się na nich zwaliły i zwalaj± bez końca.
     B±dĽmy na nich uważni. Bo chodz± jak beczki dynamitu - jeszcze moment, a wylec± w powietrze. Nerwy napięte jak postronki. Zamieszanie w całej warstwie i fizjologicznej, i duchowej, wyniszczeni, nie pozbierali się.
     Uważajmy również na siebie. B±dĽmy dla siebie wyrozumiali, tolerancyjni, delikatni, cierpliwi, rozumiej±cy siebie.

* * *

     Nie wstydĽmy się powiedzieć: "Uważajcie na mnie. Jestem zmęczony, jestem wyczerpany". Nie wstydĽmy się powiedzieć tego przed sob±, a czasem i przed ludĽmi, gdy tego będzie potrzeba.