18 kwietnia 2004

"Nie widzieli, a uwierzyli"

     Jesteś błogosławiony - choć nie widziałeś Jezusa nauczającego, czyniącego cuda wskrzeszania umarłych, uzdrawiania chorych, uciszania burzy, rozmnażania chleba; ani nie widziałeś Jezusa umęczonego i ukrzyżowanego, ani nie widziałeś Jezusa Zmartwychwstałego - a żyjesz Jego mądrością i miłością. - Jesteś błogosławiony.