21 listopada 2008
Święto Ofiarowania NMP

Dom modlitwy

     Każdy chrześcijanin ofiarowuje się Bogu w sakramencie chrztu. Powtarza to ofiarowanie na każdej Mszy świętej. Potwierdza tę ofiarę swoim życiem codziennym.