1 października 2008
ŚRODA

Pójdź za Mną

     Trzeba raz w życiu przeczytać książkę „Dzieje duszy” świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To zrozumiemy tajemnicę, którą ona nazwała „małą drogą” – wypełnianie swoich obowiązków, wypełnianie swoich obowiązków, wypełnianie swoich obowiązków w miłości, w miłości, w miłości.