17 listopada 2008
PONIEDZIAŁEK

Panie, abym przejrzał

     Jezus spotyka niewidomego, który prosi: Panie, żebym przejrzał.
     Jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko widzimy, dołączmy do niewidomego i prośmy jak on: Panie, żebym przejrzał. – Duchowo przejrzał. – To tak samo jest potrzebne, jak fizyczne widzenie. Prośmy o przejrzenie, o dostrzeganie, o podziwianie albo o przestrach – żebyśmy zauważyli to, czegośmy dotąd nie zauważyli; żebyśmy widzieli to, czegośmy dotąd nie widzieli; żebyśmy spostrzegli to, czego dotąd nie spostrzegaliśmy. A co jest nam potrzebne, aby być człowiekiem.