20 września 2009
25. NIEDZIELA ZWYKŁA


Oni nie rozumieli

      Apostołowie nie kochali Jezusa. On oznajmia im, że będzie zabity.
A oni się kłócą, który z nich jest największy.
     Miłość bliźniego – to starać się zrozumieć człowieka, który idzie obok mnie. Zrozumieć co mówi, o co mu chodzi. Co go martwi, niepokoi, dręczy. Co go raduje, cieszy. To przejąć się jego przejęciem. Pomagać mu w jego słabości. Wyjaśniać mu jego niewiedzę. To żyć jego życiem, choćby po trosze, choćby na chwilę.