18 września 2009
PIĄTEK

Byli zdumieni

     Zygmunt Feliński, biskup ukazał się nam jako niezwyciężony. Mimo że wysłany na Syberię, powrócił po 20 latach - chociaż nie do swojej diecezji warszawskiej, bo mu zakazano. Były dla niego lata pełne pracy.
     To jeden z tych bohaterów polskich. Z tych świętych polskich – który w warunkach nieludzkich, niewoli, niszczenia wszystkiego co polskie potrafił wznieść się ponad trudności, które napotykał na każdym kroku, i czynić dobrze.