1 listopada 2009
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Błogosławieni

     Jesteśmy zanurzeni w Bogu od chwili poczęcia aż po wieczność. Każdy oddech nasz, każde uderzenie serce, każda sekunda naszego życia jest tego wyrazem - Jego miłości ku nam.
     Całe życie, śmierć, wieczność jest darem miłości Boga ku nam.