19 listopada 2009
CZWARTEK

Zapłakał nad miastem

     Tajemnica życia ludzkiego. Tajemnica naszego życia. Rodzin naszych, rodów, naszego indywidualnego życia – życia matki, ojca, brata, siostry. Splatają się te drogi, idziemy w towarzystwie krewnych. I rozchodzą się drogi, i gubią się ludzie, i błądzą jak w ciemnym lesie. Czasem odnajdują drogę, i wracają do siebie.
     Życie nasze, ścieżki nasze, drogi nasze, losy nasze.
     Nad tym wszystkim wielkie to słowo: odpowiedzialność. Za siebie i za drugiego człowieka. Tego najbliższego, tego spokrewnionego, tego spowinowaconego.