21 lutego 2010
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Bogu służył będziesz

     Wielki Post to czas szczególny. Jeszcze poniedziałki, wtorki, środy są podobne do poniedziałków, wtorków, śród zwyczajnego czasu. Ale już czwartek pachnie Wieczernikiem. W Piątek – Droga Krzyżowa. Sobota – cisza Grobowa. Niedziela – pusty Grób.
     W miarę jak idziemy przez czas Wielkiego Postu – uwyraźniają się obrazy, nagłaśniają się słowa. W czwartki Jezus ostrzega nas: Jeden z was Mnie zdradzi. W piątki: Dziś ze Mną będziesz w raju. Soboty: oczekiwanie. Niedziele – Pokój wam.
     Narastają wydarzenia, tłoczą się słowa, oszałamiają zachowania ludzkie. Przed naszymi oczami, w nas rozwija się dramat, tragedia Jezusowe. Pojawiają się zdrajcy i wierni. Kaci i przyjaciele. Czas próby dla każdego z nich – dla każdego z nas. Trzeba się opowiedzieć – za Jezusem czy przeciwko Niemu. Obojętnym pozostać trudno.
     Aż dojdziemy do Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek Jezus oświadcza: To jest Ciało Moje. Wielki Piątek: Wykonało się. Wielka Sobota – cisza Grobowa. Wielkanoc – dzwony Zmartwychwstania.
     Wielki Post jest jak sygnał, który pojawia się na tablicy naszego kalendarza – ostrzegawczy, przypominający, zwiastujący, wołający, domagający się od nas człowieczeństwa.