21 kwietnia 2010
ŚRODA

Jam jest Chleb Życia


     W Kafarnaum Jezus mówi: Jam jest Chleb Życia.
     Przy Ostatniej Wieczerzy rozdaje Chleb, mówiąc: To jest Ciało moje.
     My – ludzie Europy - rozumiemy słowa dosłownie. Jezus mówi w konwencji Bliskiego Wschodu, która często operuje przypowieściami, symbolami, przenośniami.
     I tak jest napisana cała Ewangelia – tak powinniśmy ją odczytywać.