Tygodnik Powszechny

strona do druku
29 czerwca 2003
13 NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

"Klucze Królestwa"

     To dwaj najważniejsi ludzie Kościoła. To dwaj reprezentanci chrześcijaństwa. Jeden - który się zaparł Jezusa przed dziewczyną służebną, drugi - który prześladował uczniów Jezusa.
     Ale ówczesny Kościół im przebaczył. A oni życie poświęcili głoszeniu prawdy Chrystusowej.
     Czy dzisiejszy Kościół się zmienił i my staliśmy się bardziej okrutni? Bo teraz nie przebaczamy. Bo jeżeli kogoś skreśliliśmy, to na zawsze. Jeżeli ktoś nam podpadł, to jest przeklęty na wieki.

KS. M.M.