Tygodnik Powszechny

strona do druku
21 grudnia 2003
4. NIEDZIELA ADWENTU

"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła"

     Bądź światłem w naszych ciemnościach. Pogodą w naszych burzach. Ciszą w naszym hałasie. Pokojem w naszych lękach. Wytchnieniem w naszym zmęczeniu. Radością w naszym smutku. Chwilą otuchy w naszym zwątpieniu.
     Bądź ostoją pokoju, źródłem sił, oknem na świat, wiatrem wiosennym, gwiazdą zaranną, zapachem kwiatów. Wspieraj nas w naszych słabościach. Uratuj nas od smutku, przygnębienia, niechęci do życia.
     Pomóż nam zwłaszcza w dniach, kiedy trud przygina nas prawie do ziemi, kiedy strach wgniata nas prawie w błoto. Pociesz nas, kiedyśmy nieutuleni w żalu dla win naszych.

KS. M.M.