Tygodnik Powszechny

strona do druku
19 marca 2006
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Zbawiciel świata"

     W jednej z przypowieści Jezus opowiada, jak to ojciec, gdy zobaczył powracającego syna marnotrawnego, wybiegł mu naprzeciw, okrył płaszczem, na palec włożył pierścień, wyprawił ucztę, a swojego drugiego syna przekonywał, że cieszyć się należy, iż ten, kto zginął, powrócił.
     Niewiastę cudzołożną obronił przed tymi, którzy chcieli ją zabić, żądaniem: ,, Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień ".
     W modlitwie, którą ułożył dla swoich uczniów, zamieścił tekst: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom ".
     Z kobietą cudzołożną która przyszła po wodę do studni Jakubowej, rozmawiał. Jak z matką, jak z siostrą, jak z uczennicą bez cienia pogardy.
     Myślę, że za tysiąc lat, gdy chrześcijanie będą starali się nas zrozumieć, to będą z politowaniem kiwać głowami.

KS. M.M.