REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku24 października 2004

"Ufali sobie"

     Co to jest faryzeizm? To tradycjonalizm skrajnie pojęty. To budowanie swojej religijności na liturgii traktowanej powierzchownie, na obrzędach, ceremoniach, przepisach, zachowaniach - czepianie się szczegółów, a pomijanie istoty rzeczy. A istotne w religii jest: miłość Boga i człowieka.
     Faryzeizm można porównać do dzisiejszego fundamentalizmu. Który może się zdarzyć nie tylko wyznawcom islamu, nie tylko protestantom, ale również katolikom. Nie tylko twojemu sąsiadowi, ale także i tobie.