REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku2 stycznia 2005

"Bogiem było Słowo"

     My przez całe życie szukamy Boga.
     Dobijamy się o prawdę. Nie chcemy dać się okłamać. 
     Tęsknimy za miłością. Przyglądamy się każdemu uczynkowi - jak monecie, czy nie jest fałszywa - czy nie chcą nas wykorzystać, przekupić.
     Walczymy o wolność. Nie chcemy poddać się układom, naciskom, gwałtom.
     Aż wreszcie Prawda ukazała się nam w pełni, Miłość zabłysła przed nami, Wolność powiała wichrem - w Osobie Jezusa Chrystusa.