REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku5 marca 2006


"Pustynia"

     Trzeba czasem i¶ć na pustynię. Bez ludzi, bez telewizji, bez radia, bez gazet, bez ksi±żek, bez zajęć. Na to, żeby się spotkać z samym sob±. Żeby się usłyszeć, zobaczyć, dotkn±ć. Nie w smutku, ale jednak z powag±. Nie bój się, że się sob± przestraszysz, obrzydzisz, wzgardzisz. Wprost przeciwnie - nabierzesz szacunku dla siebie i swojego życia. Przekonasz się, jak pustynia pomaga ci odkrywać prawdę o sobie. I zatęsknisz za ni±, ¶wiadomy tego, że jej potrzebujesz na to, żeby być człowiekiem.
     Potem wrócisz. Do ¶wiata. Odmieniony.