Wywiady

strona do druku


"Czy bogactwo musi być grzeszne?
Cnota ubóstwa"