REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku1 listopada 2006
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

     Święto Wszystkich Świętych.
     Wszyscy święci to, po pierwsze, ludzie, którzy zostali przez Kościół nazwani świętymi albo błogosławionymi.
     Po drugie, to są wszyscy, którzy są w niebie - chociaż nie zostali nazwani przez Kościół świętymi ani błogosławionymi, ale już żyją w Bogu.
     Po trzecie, my wszyscy tu na ziemi - niezależnie od tego czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, czy należymy do Kościoła katolickiego, czy nie. Święci jesteśmy. Bo stworzeni jesteśmy przez Boga z miłości. Niezależnie od tego czy mamy wielkie grzechy na sumieniu, czy nie mamy wielkich grzechów na sumieniu, jesteśmy przez Boga kochani, przez Niego stwarzani na każdą sekundę naszego życia.
     A i po czwarte, po piąte, po szóste to jest święto całego stworzenia. Wszystkich zwierząt, wszystkich roślin, całej przyrody ożywionej jak i nieożywionej: gwiazd, planet, ziemi, powietrza, wody, deszczu, śniegu, ciepła, zimna - bo stworzonej przez Boga i stwarzanej przez Boga w każdej sekundzie istnienia świata.
     I to, co nas spaja, jednoczy, gromadzi, tworzy jedną wielką światową rodzinę, to jest miłość. I to, co nas dzieli, to jest nienawiść, pogarda, gniew, zazdrość, chciwość, interesowność.

* * *

     Dlatego powinna trwać miłość wzajemna - człowieka do człowieka, człowieka do zwierząt, roślin, człowieka do ziemi, wody, powietrza, wiatru, człowieka do nocy, dnia, światła, człowieka do gwiazd, planet. Bo to są nasi bracia i siostry. Stworzenia Boże - myślące, chcące, przyjazne, nieprzyjazne. Tak jak ludzie.
     Tak przyjmować powinniśmy świat, on należy do nas. I my do niego należymy. Do ludzi, zwierząt, roślin, do tak zwanej przyrody martwej. Do stołka, krzesła, szafy, kuchni, okna, do drzwi otwartych.