REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku4 listopada 2007
31. NIEDZIELA ZWYKŁA

"Do grzesznika poszedł"

Trzeba sobie powiedzieć, kim jesteś:
sędzią czy bliźnim w stosunku do człowieka, który
dopuścił się złego czynu.

Jeżeli sędzią, to jakim prawem?
Kto cię powołał do tego, abyś
wydawał wyrok,
ogłaszał winę,
wyznaczał kary,
skazywał na banicję?

Jesteś powołany przez Boga
do tego, by traktować każdego
człowieka jak swego bliźniego.
A bliźnim być - to okazywać życzliwość
również takiemu człowiekowi
Żeby się odblokował,
żeby nie był przestraszony
ani osamotniony.
Żeby poczuł uścisk twojej dłoni.

Może za to zostaniesz potępiony
przez porządnych ludzi. Ale
Jezusa też potępiono za takie
traktowanie grzeszników.
Niech to będzie dla ciebie pociechą.