REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku25 listopada 2007
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
34. NIEDZIELA ZWYKŁA

"Nic złego nie uczynił"

Za co Rzymianie przybili Go do krzyża?.
Jakiej zbrodni się dopuścił?
Czy namawiał Żydów do zbrojnego powstania?
Czy organizował partyzantkę?

Dlaczego najwyżsi kapłani Go potępili?
Czy odrzucił Dziesięć Bożych Przykazań?
Czy chciał zburzyć świątynię jerozolimską?
Czy podniósł rękę na Pismo Święte?

Zginął, bo nauczał, że Bóg kocha
wszystkich ludzi. Tak pogan, jak Żydów.
Nauczał, że Bóg nie karze grzeszników
ani biedą, ani chorobą, ani nieszczęściami,
ale również ich kocha i
troszczy się o ich nawrócenie.
I siadał do stołu z grzesznikami, z celnikami.
I nakazywał, aby przebaczyć tym,
którzy nas skrzywdzili.

A my dotąd jesteśmy Jego uczniami, dopóki
przebaczamy, nie mścimy się, staramy się
kochać wszystkich, również naszych nieprzyjaciół.

A jeżeli potępiamy, nie przebaczamy, nie odpuszczamy,
to po co przychodzimy do kościoła?
____________________________________________________________________