REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku13 listopada 2008
CZWARTEK

Królestwo Boże pośród was jest

     Żeby królestwo Boże było w naszych domach, w naszych zakładach pracy, w naszych społecznościach sąsiedzkich, znajomych, w naszym narodzie, potrzeba naszej ludzkiej życzliwości.