REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku14 listopada 2008
PIĄTEK

Zachować życie

     Gdy zbliża się koniec roku liturgicznego, Kościół podaje nam wizję Jezusa o sądzie ostatecznym.
     W tej wizji nakładają się obrazy, nakładają się wydarzenia: potop, Sodoma i Gomora, upadek Jerozolimy, sąd nad światem, nasza śmierć. Koniec roku liturgicznego symbolizuje te wszystkie wydarzenia.
     A to jest dla nas ku przestrodze. Żebyśmy byli świadomi, że czas upływa, życie ziemskie przemija – tak tego, który jest starcem, jak i tego, który jest jeszcze dzieckiem.