REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku28 stycznia 2009
ŚRODA

Oto siewca wyszedł siać

     Szanujmy to dobro, które wniósł w nasze życie dom rodzinny. Jak kształtował nas ojciec, jak kształtowała nas matka – swoim codziennym życiem, również naleganiem, pouczaniem, upominaniem, karaniem, dziękowaniem, wyróżnianiem, nagradzaniem. Te wzory, które nam zostały przekazane w dzieciństwie, pozostają punktem odniesienia na całe życie.
     I wdzięczność nasza rodzicom jest tym większa, im bardziej oni byli ludzcy, mądrzy, godni naśladowania.