REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku30 stycznia 2009
PIĄTEK

Ziarno

     Każdy sieje ziarno swoim słowem, swoim życiem. Dlatego tak bardzo potrzeba nam odpowiedzialności za słowo, które pada z ust naszych; za przykład naszego życia, który jest obserwowany przez nasze otoczenie. Bo to ziarno rośnie w ludziach.
     A równocześnie powinniśmy być urodzajną glebą, która przyjmuje dobre słowo naszych bliźnich, dobry przykład ich życia. A odrzuca to, co może nas zatruć.