REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku19 lutego 2009
CZWARTEK

Tyś jest Mesjasz

     Stoimy przed zapytaniem Jezusa: A wy za kogo Mnie uważacie? I co Mu mamy odpowiedzieć? Jak Piotr – że „jesteś Mesjaszem” – skoro nie rozumiemy, co to znaczy być Mesjaszem. Albo odpowiemy: „Synem Bożym” – skoro my nie rozumiemy, co to znaczy być Synem Bożym. Jesteśmy bezradni.
     Nam słów brakuje, które by wyraziły Jego tajemnicę. Nie mamy takiego słowa, które by określało Jezusa do końca prawdziwie, zrozumiale przez nas samych. Nazywamy Synem Bożym, Mesjaszem; nazywamy Słowem Bożym - nie rozumiejąc wiele z tego, co mówimy.