REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku29 marca 2009
5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Uwielbiony

     Wierzyć w Boga – to nietrudno. Ale wierzyć w Boga, który nas stworzył do życia wiecznego, do szczęścia wiecznego, do nieba – to przekracza możliwości naszego pojmowania.
     Bo za co to szczęście wieczne? Taka nagroda? Za co?
     Trzeba powiedzieć, że wyrażenie „za co” nie jest stosowne, gdy się mówi o miłości. Miłość nie jest „za co”. Miłość po prostu jest.
     Bóg nas kocha nieskończoną miłością. I obdarzył nas darem zmartwychwstania. W momencie śmierci zmartwychwstajemy do nowego życia.
     O tym przypomina nam Święto Wielkiej Nocy. Przypomina – uobecnia, urealnia nam. I to uprzytamnia nam każda niedziela. Żebyśmy się oswoili z niebem, które na nas czeka. Żebyśmy w nie uwierzyli.